Zigzag makinalar

PFAFF 937 - PFAFF 939 yaka zig-zag makinası
PFAFF 937 - PFAFF 939 yaka zig-zag makinası

PFAFF 937 PFAFF 939 Yüksek devirli special yaka zig-zag makinası
PFAFF 938 Yüksek devirli zig-zag dikiş makinası
PFAFF 938 Yüksek devirli zig-zag dikiş makinası

PFAFF 938 Yüksek devirli zig-zag dikiş makinası
PFAFF 918 Yüksek devirli büyük çağanozlu zigzag makinnası
PFAFF 918 Yüksek devirli büyük çağanozlu zigzag makinnası

PFAFF 918 Yüksek devirli büyük çağanozlu zigzag makinnası